(UPDATE) รับสมัครคัดเลือกรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

รับสมัครคัดเลือกรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

          สพฐ. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือบัณฑิตวิชาเอกญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย เมียนมา เวียดนาม และเขมร รายละเอียดดังประกาศที่แนบ ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครได้ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด (ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดที่ไฟล์แนบ ด้านล่างค่ะ)

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สถาบันการแปลฯ สพฐ.
E-mail : 2nd.language.obec@gmail.com