Update24/05/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น)

Download รายชื่อ คลิกที่นี่ ค่ะ